Vă rugăm continuați către noua versiune a site-ului DSP Iași. Noile informații nu mai sunt publicate pe această versiune ci numai pe versiunea nouă. Vă mulțumim.
Actualizare: 3 martie 2016
 

R.U.N.O.S. - Anunturi

8 ianuarie 2016
Lista cu certificatele de medici specialisti
30 decembrie 2015
Lista cu atestatele de studii complementare

Lista cu atestatele de studii complementare, actualizata la 29 decembrie 2015

 

10 decembrie 2015
REPARTIŢIA ÎN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENŢI ANUL I CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE 01.01.2016

Medicii/farmaciştii confirmaţi rezidenţi pe loc şi post, sesiunea noiembrie 2015, care au ales centrul universitar de pregatire Iaşi, se vor prezenta la U.M.F. Iaşi – Aula “George Emil Palade”, strada Universităţii nr. 16, în ziua de marţi, 15 decembrie 2015, începând cu orele 9,00 pentru repartiţia pe clinici de îndrumare, în prim stagiu de pregătire.

LA REPARTIŢIE SE VOR PREZENTA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Adeverinţa eliberată de unitatea angajatoare, din care să rezulte încheierea contractului individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată ;
 • Cartea de identitate/buletinul sau paşaportul în termen de valabilitate, precum şi o xerocopie după cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon, adresa de e-mail şi specialitatea
 • Medicii rezidenti care nu pot fi prezenţi la repartiţie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
 • Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei, stabilita conform ordinului comun MS şi MECTS nr. 973/4592/2010 (atasat aici), se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire. Click aici pentru model angajament de plata.
 • Rezidenţii care au susţinut un nou concurs de rezidenţiat şi au ales loc/post au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data angajării să anunţe, în scris, Ministerul Sănătăţii, printr-o cerere însoţită de copia Cărţii de identitate în termen de valabilitate. Click aici pentru model cerere de iesire din starea de incompatibilitate.
 • Fişa personală completată conform model ataşat.

Programul de desfăşurare a repartiţiei:

ORA 9:00 - DOMENIUL FARMACIE

Specialitatea
Farmacie clinică
Laborator farmaceutic

ORA 9:30 - DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Specialitatea
Chirurgie dento-alveolară
Chirurgie orală şi maxilo-facială
Endodonţie
Ortodonţie şi ortopedie dento-facială
Parodontologie
Protetică dentară

ORA 10:00 - DOMENIUL MEDICINĂ

Specialitatea
Anatomie patologică
Anestezie şi terapie intensivă
Boli infecţioase
Cardiologie
Chirurgie cardiovasculară
Chirurgie generală
Chirurgie orală şi maxilo-facială
Chirurgie pediatrică
Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
Chirurgie toracică
Chirurgie vasculară
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice

ORA 11:45 - DOMENIUL MEDICINĂ

Specialitatea
Endocrinologie
Epidemiologie
Farmacologie clinică
Gastroenterologie
Genetică medicală
Geriatrie şi gerontologie
Hematologie
Igienă
Medicina muncii
Medicină de familie
Medicină de laborator
Medicină de urgenţă
Medicină internă
Medicină legală
Medicină nucleară
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie

ORA 13:30 - DOMENIUL MEDICINĂ

Specialitatea
Neurologie
Obstetrică-ginecologie
Oftalmologie
Oncologie medicală
Ortopedie şi traumatologie
Ortopedie pediatrică
Otorinolaringologie
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Radiologie-imagistică medicală
Radioterapie
Recuperare, medicina fizică şi balneologie
Reumatologie
Sănătate publică şi management
Urologie

 

 


 

4 decembrie 2015
Anunţ IMPORTANT pentru medicii/farmacistii rezidenţi care au ales specialitatea in data de 22 noiembrie 2015

Rezidenţii care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul universitar IaŞi, vor încheia contracte de muncă cu durată determinată, prin prezentare directă la unul dintre spitalele plătitoare.

Coordonatori rezidenţiat: pe site UMF Iasi

În funcţie de specialitatea aleasă, întâlnim două situaţii:

1. Specialităţi cu un singur spital plătitor,pentru care repartiţia se face în mod direct, prin transmiterea de către DSP, la fiecare unitate sanitară a adresei de repartiţie, cu ordinul MS de confirmare în specialitate, astfel încât rezidenţii se pot prezenta pentru angajare la spitalul repartizat, fără alte acte de la DSP Iaşi, după cum urmează:

Unitatea sanitara Specialitatea Nr. locuri alese de rezidenti
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon”Iaşi

Adresa: Bd.Independenţei nr.1
Telefon: 0232/240822
Serviciul RUNOS – în Ambulatoriul de specialitate al Spitalului, str. Vasile Conta nr. 2-4 (Policlinica mare)

Download acte necesare

anatomie patologică9
chirurgie orală şi maxilo-facială – domeniul medicină2
chirurgie orală şi maxilo-facială – domeniul medicină dentară3
chirurgie dento-alveolară10
chirurgie vasculară4
dermatovenerologie9
diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice9
endocrinologie9
endodonţie10
farmacologie clinică1
farmacie clinică21
laborator farmaceutic15
gastroenterologie9
medicină de familie1
medicină de urgenţă15
medicină legală4
medicină nucleară3
O.R.L.8
ortodonţie şi ortopedie dento-facială15
parodontologie10
protetică dentară10
sănătate publică şi management2
Spitalul Clinic “Dr.CI Parhon” Iaşi

Adresa: Bd.Carol I nr.50
Telefon: 0232/267555

Download acte necesare

geriatrie şi gerontologie4
nefrologie8
urologie5
Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.dr.N.Oblu” Iaşi

Adresa: str.Ateneului nr.3
Telefon: 0232/264271

Download acte necesare

neurochirurgie4
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf.Maria” Iaşi

Adresa: str.Vasile Lupu nr.62
Telefon: 0232/264266

Download acte necesare

chirurgie pediatrică2
ortopedie pediatrică2
pediatrie21
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Voda”Iaşi

Adresa: str.Cuza nr. 34
Telefon: 0232/213000

Download acte necesare

genetică medicală5
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf.Parascheva” Iaşi

Adresa: str.Octav Botez nr.2
Telefon: 0232/267719

Download acte necesare

Boli infecţioase19
medicină de laborator5
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Adresa: str. Pantelion Halipa nr.14
Telefon: 0232/254250

Download acte necesare

medicina muncii6
recuperare,medicină fizică şi balneologie11
reumatologie10
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Adresa: str. Dr.Cihac nr.30
Telefon: 0232/270915

Download acte necesare

chirurgie toracică3
Institutul de Boli Cardiovascularare “Prof. dr. George IM Georgescu” Iasi

Adresa: str. Bd.Carol I nr.50
Telefon: 0232/211834

Download acte necesare

chirurgie cardiovasculară2
Institutul de Psihiatrie “Socola” Iaşi:

Adresa: Sos.Bucium nr.36
Telefon: 0232/430920

Download acte necesare

psihiatrie17
Institutul Regional de Oncologie Iasi

Adresa: str. G-ral Henri Mathias Berthlot nr.2-4
Telefon: 0374278810

Download acte necesare

A.T.I21
hematologie4
oncologie medicala8
radioterapie6

 


2. Specialităţi cu mai multe spitale plătitoare, respectiv:

 • cardiologie
 • chirurgie generală
 • chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
 • medicină internă
 • neurologie
 • obstetrică-ginecologie,
 • oftalmologie,
 • ortopedie şi traumatologie
 • pneumologie
 • radiologie –imagistică medicală

În cazul acestor specialităţi repartiţia rezidenţilor se face prin ALEGEREA SPITALULUI PLĂTITOR - în funcţie de punctajul obţinut, astfel încât rezidenţii care au ales aceste specialităţi se vor prezenta (personal sau prin împuternicit cu procură notarială) la SEDIUL DSP IASI din strada Vasile Conta nr.2-4, camera 5 – în data de miercuri, 9 DECEMBRIE 2015, după programarea de mai jos.

Candidatii sau imputernicitii acestora, care nu sunt prezenti la ora stabilita pentru fiecare specialitate, vor fi repartizati DIN OFICIU, la spitalele rămase în urma exprimării opţiunilor celorlalţi colegi prezenţi:

Spitale Platitoare Specialitatea Numărul de locuri ce urmează a fi alese de retidenţi Ora de prezentare la sediul DSP Iasi- din strada Vasile Conta nr.2-4, camera 5
Institutul de Boli Cardiovascularare “Prof. dr. George IM Georgescu” IaşiCardiologie6Ora: 9,00
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Spiridon” Iaşi4
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi2
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” IaşiChirurgie generală15Ora: 9,25
Institutul Regional de Oncologie Iaşi8
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Spiridon” IasiChirurgie plastică, estetica şi microchirurgie reconstructivă5Ora: 9,45
Institutul Regional de Oncologie Iasi5
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Spiridon”IasiMedicină internă12Ora: 10,10
Spitalul Clinic “Dr.CI Parhon” Iasi6
Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.dr.N.Oblu” IaşiNeurologie4Ora: 11,00
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi4
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” IaşiObstetrică-ginecologie14Ora: 11,15
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi5
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon”IaşiOftalmologie6Ora: 11,45
Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof.dr.N.Oblu" Iaşi3
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” IaşiOrtopedie-traumatologie6Ora: 12,15
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi6
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IaşiPneumologie3Ora: 12,45
Institutul Regional de Oncologie Iaşi1
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” IaşiRadiologie-imagistică medicală10Ora: 13,00
Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof.dr.N.Oblu” Iaşi3

Vă rugăm insistent respectati ora programată pentru fiecare specialitate, evitând astfel aglomeraţia.

Formele de încadrare ca rezident se vor efectua în perioada 03 decembrie - 15 decembrie 2015, inclusiv, pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat.

Rezidenții care au ales post în specialitate se vor prezenta în aceeaşi perioadă, pentru încheierea formelor de încadrare tot pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară pentru care s-a publicat postul respectiv.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2016.

Contractul individual de muncă pe durată determinată / nedeterminată, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face în ziua de 15 decembrie 2015.

Tabelul cu programarea pe ore si specialități precum și locația unde se va desfășura repartiția se vor afișa ulterior, pe site-ul www.dspiasi.ro.

 

 


 

17 noiembrie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
11 noiembrie 2015
Carnetele pentru rezidentii aflati la a 2-a specialitate, sesiunile 02.12.2013, 01.07.2014, 15.07.2015 si 01.08.2015 se
vor ridica de luni pana joi, in intervalul orar 9.30 - 11.30 si 13.00 - 15.00, de la Directia de Sanatate Publica Iasi, camera 5.

 

10 noiembrie 2015
Lista cu adeverintele de biolog, chimist, biochimist specialist/principal care se pot ridica de la D.S.P. Iasi
26 octombrie 2015
Lista cu certificatele de medici primari specialisti
21 octombrie 2015
Lista atestate studii complementare
15 octombrie 2015
Lista cu certificatele de medici primari
12 octombrie 2015
Rezidentiat - sesiunea 15 noiembrie 2015

Ministerul Sănătăţii organizează duminică, 15 noiembrie 2015, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Concursul se desfăşoară în Centrele Universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Site-ul oficial este www.rezidentiat.ms.ro.

Punem la dispoziţia celor interesaţi:

 

23 septembrie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
15 septembrie 2015
Lista cu certificatele de medici primari
4 septembrie 2015
Lista cu adeverintele de biolog, chimist, biochimist specialist/principal care se pot ridica de la D.S.P. Iasi
1 septembrie 2015
Lista cu adeverintele de biolog, chimist, biochimist specialist/principal care se pot ridica de la D.S.P. Iasi
28 august 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
25 august 2015
Sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare

Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 05 octombrie 2015 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti.

 

24 august 2015
Examen pentru obținerea titlului de specialist

Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 20 octombrie 2015 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, cu modificările și completarile ulterioare. Excepție de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie și terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 19 septembrie 2015 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

 

28 iulie 2015
Lista atestate studii complementare
24 iulie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
10 iulie 2015
Liste certificate medici specialisti si lista atestate studii complementare
2 iulie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
10 iunie 2015
A doua sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru medicii rezidenti

Ministerul Sănătății organizeaza în perioada iunie-iulie 2015, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru medicii rezidenti, sesiunea iunie - iulie 2015.

 

4 iunie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
20 mai 2015
Anunt concurs

Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi, organizeaza concurs pentru ocuparea posturi vacante din cadrul unitatii noastre: 1 post vacant de consilier, clasa I, grad debutant, la compartimentul statistică şi informatică în sănătate publică. si 1 post vacant de referent, clasa III, grad debutant, la biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare.

 

18 mai 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
6 mai 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
29 aprilie 2015
Liste certificate medici primari si specialisti
29 aprilie 2015
Examen pentru obtinerea gradului de medic primar

Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 17 iunie, examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2015, efectuata in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional.

 

30 martie 2015
Sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare

Ministerul Sanatatii organizeaza incepand cu data de 05 mai 2015 sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti.

 

25 martie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
13 martie 2015
Listele certificate medici primari si specialisti
4 martie 2015
Noutati privind schimbarea modulului de pregatire
Vă aducem la cunoștință prevederile ordinului MS nr. 101/02.02.2015 și MECS nr. 3180/06.02.2015 publicat în MO nr. 146 / 27.02.2015 pentru completarea ordinului MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

 

10 februarie 2015
Lista cu certificatele de medic specialist care se pot ridica de la DSP Iasi

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data 10 februarie 2015,a certificatelor de medic specialist primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

2 februarie 2015
Sesiune de examen

Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 24 martie 2015 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 15 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

 

13 ianuarie 2015
Atestate studii complementare
Lista cu atestate studii complementare, modificata Marti, 13 ianuarie 2015

 

12 ianuarie 2015
In atentia candidatilor care au sustinut examenul de medic specialist in sesiunea ocrombrie 2014

Candidatii care au sustinut examenul de medic specialist in sesiunea octombrie 2014, au finalizat pregatirea prin rezidentiat pana la data de 31 decembrie 2014 si au optat pentru ridicarea documentelor de la DSP Iasi se pot prezenta la camera 5 pentru ridicarea certificatelor de medic specialist dupa urmatorul program: LUNI - JOI in intervalele orare 9:30-11:30 si 13:00-15:00.

 

12 ianuarie 2015
Calendarul de examene, concursuri

Ministerul Sanatatii a publicat calendarul de examene, concursuri si a sesiunilor de inscriere la a doua specialitate ce vor fi organizate in anul 2015 la adresa: http://www.ms.ro/?pag=178&id=13603

Data Descriere
24 martie 2015 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist
5 mai 2015 Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
A treia decadă a lunii mai 2015 Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti.
3 iunie 2015 Examen de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti
17 iunie 2015 Examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
26 septembrie 2015 Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist anestezie şi terapie intensivă şi a diplomei EDA
5 octombrie 2015 Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
A doua decadă a lunii octombrie 2015 Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti.
20 octombrie 2015 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist.
15 noiembrie 2015 Concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

 

2 decembrie 2013
Anunt pentru medicii/farmacistii rezidenti care au ales specialitatea in data de 24 noiembrie 2013.

Rezidenții care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul universitar IASI, vor încheia contracte de muncă cu durată determinată, prin directă la unul dintre spitale plătitoareenumerate mai jos, în funcţie de domeniul și specialitatea aleasă, după cum urmează:

 

17 septembrie 2013
Certificate pentru medic primar obtinute in sesiunea iunie 2013: punem la dispozitia celor interesati lista cu certificatele de medic primar.
23 iulie 2013
Lista cu atestate de studii complementare care se pot ridica de la D.S.P. Iasi