Actualizare: 9 octombrie 2015
 

R.U.N.O.S. - Anunturi

23 septembrie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
15 septembrie 2015
Lista cu certificatele de medici primari
4 septembrie 2015
Lista cu adeverintele de biolog, chimist, biochimist specialist/principal care se pot ridica de la D.S.P. Iasi
1 septembrie 2015
Lista cu adeverintele de biolog, chimist, biochimist specialist/principal care se pot ridica de la D.S.P. Iasi
28 august 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
25 august 2015
Sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare

Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 05 octombrie 2015 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti.

 

24 august 2015
Examen pentru obținerea titlului de specialist

Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 20 octombrie 2015 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidentiatului, cu modificările și completarile ulterioare. Excepție de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie și terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 19 septembrie 2015 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

 

28 iulie 2015
Lista atestate studii complementare
24 iulie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
10 iulie 2015
Liste certificate medici specialisti si lista atestate studii complementare
2 iulie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
10 iunie 2015
A doua sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru medicii rezidenti

Ministerul Sănătății organizeaza în perioada iunie-iulie 2015, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru medicii rezidenti, sesiunea iunie - iulie 2015.

 

4 iunie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
20 mai 2015
Anunt concurs

Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi, organizeaza concurs pentru ocuparea posturi vacante din cadrul unitatii noastre: 1 post vacant de consilier, clasa I, grad debutant, la compartimentul statistică şi informatică în sănătate publică. si 1 post vacant de referent, clasa III, grad debutant, la biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare.

 

18 mai 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
6 mai 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
29 aprilie 2015
Liste certificate medici primari si specialisti
29 aprilie 2015
Examen pentru obtinerea gradului de medic primar

Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 17 iunie, examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de 5 ani ca specialisti pana la data de 31 decembrie 2015, efectuata in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional.

 

30 martie 2015
Sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare

Ministerul Sanatatii organizeaza incepand cu data de 05 mai 2015 sesiune de examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti.

 

25 martie 2015
Lista cu certificatele de medici specialisti
13 martie 2015
Listele certificate medici primari si specialisti
4 martie 2015
Noutati privind schimbarea modulului de pregatire
Vă aducem la cunoștință prevederile ordinului MS nr. 101/02.02.2015 și MECS nr. 3180/06.02.2015 publicat în MO nr. 146 / 27.02.2015 pentru completarea ordinului MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

 

10 februarie 2015
Lista cu certificatele de medic specialist care se pot ridica de la DSP Iasi

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data 10 februarie 2015,a certificatelor de medic specialist primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

2 februarie 2015
Sesiune de examen

Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 24 martie 2015 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 15 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

 

13 ianuarie 2015
Atestate studii complementare
Lista cu atestate studii complementare, modificata Marti, 13 ianuarie 2015

 

12 ianuarie 2015
In atentia candidatilor care au sustinut examenul de medic specialist in sesiunea ocrombrie 2014

Candidatii care au sustinut examenul de medic specialist in sesiunea octombrie 2014, au finalizat pregatirea prin rezidentiat pana la data de 31 decembrie 2014 si au optat pentru ridicarea documentelor de la DSP Iasi se pot prezenta la camera 5 pentru ridicarea certificatelor de medic specialist dupa urmatorul program: LUNI - JOI in intervalele orare 9:30-11:30 si 13:00-15:00.

 

12 ianuarie 2015
Calendarul de examene, concursuri

Ministerul Sanatatii a publicat calendarul de examene, concursuri si a sesiunilor de inscriere la a doua specialitate ce vor fi organizate in anul 2015 la adresa: http://www.ms.ro/?pag=178&id=13603

Data Descriere
24 martie 2015 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist
5 mai 2015 Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
A treia decadă a lunii mai 2015 Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti.
3 iunie 2015 Examen de obţinere a gradului de specialist, respectiv principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti
17 iunie 2015 Examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
26 septembrie 2015 Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist anestezie şi terapie intensivă şi a diplomei EDA
5 octombrie 2015 Examen pentru obţinerea de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
A doua decadă a lunii octombrie 2015 Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu taxă pentru medici, medici dentişti şi farmacişti specialişti.
20 octombrie 2015 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist.
15 noiembrie 2015 Concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

 

2 decembrie 2013
Anunt pentru medicii/farmacistii rezidenti care au ales specialitatea in data de 24 noiembrie 2013.

Rezidenții care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul universitar IASI, vor încheia contracte de muncă cu durată determinată, prin directă la unul dintre spitale plătitoareenumerate mai jos, în funcţie de domeniul și specialitatea aleasă, după cum urmează:

 

17 septembrie 2013
Certificate pentru medic primar obtinute in sesiunea iunie 2013: punem la dispozitia celor interesati lista cu certificatele de medic primar.
23 iulie 2013
Lista cu atestate de studii complementare care se pot ridica de la D.S.P. Iasi
9 mai 2013
Publicatie de examen privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar.
17 aprilie 2013
Lista cu certificatele pentru medici specialisti, update 17.04.2013
3 aprilie 2013
Lista certificatelor pentru medici specialisti si medici primari

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data de 3 aprilie 2013, a certificatelor de medic specialist si medic primar primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

22 martie 2013
Lista certificatelor pentru medici specialisti

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data de 22 martie 2013, a certificatelor de medic specialist primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

13 martie 2013
Lista certificatelor pentru medici specialisti

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data de 13 martie 2013, a certificatelor de medic specialist primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

1 martie 2013
Lista certificatelor pentru medici specialisti si medici primari

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data de 1 martie 2013, a certificatelor de medic specialist si medic primar primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

22 februarie 2013
Lista certificatelor pentru medici specialisti

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data de 22 februarie 2013, a certificatelor de medic specialist primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

14 februarie 2013
Lista certificatelor pentru medici specialisti

Punem la dispozitia celor interesati lista, actualizata la data de 14 februarie 2013, a certificatelor de medic specialist primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

1 februarie 2013
Anunt concurs

Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier, clasa I, grad principal, la compartimentul de situatii de urgenta si managementul asistentei medicale de urgenta

Descarca anuntul de aici

 

14 decembrie 2012
Repartitia pe clinici de indrumare metodologica

Repartitia pe clinici de indrumare si stagii de pregatire a medicilor confirmati in rezidentiatul pe post si pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 25 noiembrie 2012 si care au ales pentru pregatire Centrul Universitar IASI, va avea loc in ziua de marti, 18 decembrie 2012 in Aula Emil Palade, UMF "Gr.T.Popa" Iasi - strada Universitatii nr. 16, incepand cu ora 9, conform programarii de mai jos:

 1. Programarea pe ore si specialitati: Download PDF
  Important : Pentru alegerea unitatii de indrumare metodologica candidaţii se vor legitima cu actul de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire.Rezidentii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea clinicii de indrumare vor fi repartizati in mod automat pe locurile ramase.
 2. Prezentarea la repartitia pe clinici si prim stagiu pentru Centrul Universitar Iasi, se face obligatoriu cu:
  • act de identitate (BI/CI) pentru legitimare
  • pentru rezidentii pe LOC: adeverinta eliberata de unitatea angajatoare
  • pentru rezidentii pe POST: adeverinta eliberata de unitatea angajatoare din care sa reiasa ca acestia au incheiat contract individual de munca pe durata nedeterminata
  • pentru rezidentii in specialitatea MEDICINA DE FAMILIE: acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINA DE FAMILIE, sub indrumarea caruia doreste sa efectueze pregatirea. Lista cabinetelor medicale individuale se afla la Dna Prof. Dr. Doina Felea – coordonator rezidentiat in specialitatea Medicina de Familie.
 3. Lista optiunilor privind primul stagiu pentru fiecare specialitate, precum si perioada desfasurarii stagiului: Download PDF
 4. UNITATI DE INDRUMARE METODOLOGICA
  Urmati link-urile de mai jos pentru a descarca lista unitatilor de indrumare metodologica care pot fi alese, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la concurs, in centrul universitar iASI, pentru fiecare specialitate in parte, pe domenii:

 

6 decembrie 2012
In atentia rezidentilor pe loc din Centrul Universitar Iasi, seria Noiembrie 2012 - Repartizare pe spitale platitoare

Având în vedere prevederile art. 4), alin.5 din Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012, aprobată prin Ordinul MS nr. 992 din 05 octombrie 2012, "Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat".

Faţă de cele mai sus prezentate, candidaţii care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul universitar IASI vor efectua demersurile necesare în vederea încadrării, la spitalele platitoare stabilite funcţie de specialitatea aleasă, conform datelor de mai jos, în perioada 10-17 decembrie 2012.

I. DOMENIUL MEDICINĂ

A. Specialitati cu un singur spital platitor - candidatii care au ales LOC in aceste specialitati se vor prezenta DIRECT la spitalele repartizate, fara a se mai prezenta la DSP Iasi.

SpecialitateaSpital PlatitorNr. rezidenti pe loc
Alergologie si imunologie clinicaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi4
Anatomie patologicaSpitalul Clinic "Dr.CI Parhon" Iasi6
ATIInstitutul Regional de Oncologie Iasi6
Boli infectioaseSpitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva" Iasi3
CardiologieInstitutul de Boli Cardiovasculare "Prof.dr.George I.M. Georgescu" Iasi11
Chirurgie cardiovascularaInstitutul de Boli Cardiovasculare "Prof.dr.George I.M. Georgescu" Iasi3
Chirurgie pediatricaSpitalul Clinic de Urgenta pt.Copii "Sf.Maria" Iasi2
Chirurgie toracicaSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi1
Chirurgie vascularaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi2
DermatovenerologieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi9
Diabet zaharat, nutritie si boli metaboliceSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi11
EndocrinologieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi9
FarmacologieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi2
GastroenterologieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi9
Genetica medicalaSpitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi2
Geriatrie-gerontologieSpitalul Clinic "Dr.CI Parhon" Iasi5
HematologieInstitutul Regional de Oncologie Iasi5
Igiena Spitalul Clinic de Recuperare Iasi3
Medicina de familieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi1
Medicina de laboratorSpitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva" Iasi4
Medicina de urgentaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi11
Medicina legalaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi4
Medicina MunciiSpitalul Clinic de Recuperare Iasi10
Medicina nuclearaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi2
NefrologieSpitalul Clinic "Dr.CI Parhon" Iasi14
NeonatologieSpitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" Iasi2
NeurochirurgieSpitalul Clinic de Urgenta "Prof.dr.N.Oblu" Iasi2
OncologieInstitutul Regional de Oncologie Iasi4
Ortopedie pediatricaSpitalul Clinic de Urgenta pt.Copii "Sf.Maria" Iasi4
PediatrieSpitalul Clinic de Urgenta pt.Copii "Sf.Maria" Iasi12
PneumologieSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi6
PsihiatrieSpitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"Iasi18
Radiologie-imagistica medicalaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi1
Recuperare,medicina fizica si balneologieSpitalul Clinic de Recuperare Iasi3
ReumatologieSpitalul Clinic de Recuperare Iasi5
Sanatate Publica si ManagementSpitalul Clinic de Recuperare Iasi4
UrologieSpitalul Clinic "Dr.CI Parhon" Iasi4

B. Specialitati cu mai multe spitale platitoare: ALEGEREA SPITALULUI PLATITOR - in functie de punctaj - SE VA FACE IN DATA DE LUNI, 10 DECEMBRIE 2012, la CAMERA 5, SEDIUL DSP IASI, strada V. Conta nr. 2-4 (in cladirea Ambulatoriului Spitalului Judetean Sf. Spiridon) dupa programarea de mai jos. Candidatii sau imputernicitii acestora, care nu sunt prezenti la ora stabilita pentru fiecare specialitate, vor fi repartizati DIN OFICIU, la spitalele ramase in urma exprimarii optiunilor celorlalti colegi prezenti.

Specialitatea ORA de prezentare la DSP Iasi - camera 5, RUNOS Nr. rezidenti pe loc
Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructivaora 9:0010
Chirurgie generalaora 9:1513
Medicina internaora 9:3014
Ortopedie-traumatologieora 9:4510
Oftalmologieora 10:007
Otorinolaringologieora 10:1511
Obstetrica-ginecologieora 10:308
Neurologieora 10:456

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Candidatii care au ales LOC in aceste specialitati se vor prezenta DIRECT la spitalul repartizat, fara a se mai prezenta la DSP Iasi.

Specialitatea Spital Platitor Nr. rezidenti pe loc
Chirurgie dento-alveolaraSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi20
Chirurgie orala si maxilo-facialaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi10
EndodontieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi6
Ortodontie si ortopedie dento-facialaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi15
ParodontologieSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi8
Protetica dentaraSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi10

III. DOMENIUL FARMACIE

Candidatii care au ales LOC in aceste specialitati se vor prezenta DIRECT la spitalul repartizat, fara a se mai prezenta la DSP Iasi.

Specialitatea Spital Platitor Nr. rezidenti pe loc
Farmacie clinicaSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi11
Laborator farmaceuticSpitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" Iasi10

ALTE INFORMATII UTILE:

 1. Toti rezidentii vor prezenta adeverinta eliberata de comisia locala de rezidentiat. Informatii legate de actele necesare pentru dosarul de angajare se pot obtine numai de la spitalul platitor.
 2. REZIDENTII care au ales POST cu pregatire in Centrul Universitar Iasi vor incheia formele de angajare cu spitalele in structura carora sunt posturile alese la rezidentiat. DSP Iasi nu angajeaza rezidenti!
 3. DUPA INCHEIEREA FORMELOR DE ANGAJARE se va face, IN DATA DE 18 DECEMBRIE 2012, REPARTITIA PE CLINICI DE INDRUMARE a medicilor confirmati rezidenti pe LOC si pe POST, care au ales pregatire in centrul universitar IASI. Locatia si ora acestei actiuni o vom face cunoscuta pana la data de 14 decembrie 2012 prin afisare pe site-ul DSP Iasi.